skip to Main Content

 

PRODUKT: 02H FUKT OCH MÖGEL

O2H Mögel och fukt är en miljövänlig avfuktare som försäkrar att din krypgrund, torpargrund eller vind inte får fuktrelaterade problem så- som mögel, röta och dålig lukt.

DRIFTSÄKERHET

Driftssäkerhet, underhåll och stabilitet över tid är andra egenskaper vi tagit hänsyn till när vi konstruerade denna avfuktare. Systemet är designat för att hålla minst 50 år i krypgrunden utan underhåll.

HELT TYST

Genom att den inte har några rörliga delar är vår produkt den enda krypgrundsavfuktaren på marknaden som är helt tyst.

ENKEL INSTALLATION

Installationen är oftast mycket enkel och många av våra kunder hanterar installationen i krypgrunden på egen hand.

ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Energiförbrukningen är mycket låg jämfört med andra krypgrundsavfuktare. Ofta mindre än en fjärdedel. Det vill säga ca 7 kwh per kvm och år. Ett hus med en byggyta på 100 kvm har oftast en årsförbrukning på mindre än 700

O2H MÖGEL OCH FUKT / KRYPGRUND i många hus sänker den totala energiförbrukningen, dvs uppvärmningskostnaden sjunker mer än vad O2H Mögel och fukt förbrukar för sin egen del. Huvudsakligen beror det på att krypgrunden eller torpargrunden kyls ut mindre på vintern men också på att isoleringen i bjälklaget är e ektivare då den är torr. Många användare har uppgett att dom även upplever att golven blir varmare vintertid.

Vår produkt skyddar också mot illaluktande jordbakterier (mikrobiell lukt) och andra fuktskador genom att den relativa fuktigheten hålls nere. Framtida behov av mögelsanering i krypgrunden hindras effektivt.

Om O2H

Ägarna av 02H har bred och lång erfarenhet av luft och vattenrening.
O2H´s vision är att genom våra kunder och partners vara det
hälsosamma valet för hem, skola och arbetsplatser.
Er hälsa är vår styrka.

Mail:
info@o2h.se

Telefon:
08 120 573 63

Adress:
Karlbergsvägen 52

 

Mail:
info@o2h.se

Telefon:
08 120 573 63

Adress:
Karlbergsvägen 52

Back To Top