skip to Main Content

Filter för Guardian Angel

Kombinationsfilter till Guardian Angel

HEPA-filter

HEPA (High Efficiency Partikel) filtret är 99,97% är effektivt för avlägsnande av partiklar så små som 0,3 mikron i storlek.

Kolfiber med Ti02-beläggning.

Filtret innehåller ett kolskikt för att avlägsna rök och kemikalier som t.ex gaser från rengöringsmedel, färger, lösningsmedel, mattor, möbler och annat som innehåller kemiska ämnen.

Titandioxid (TiO2)-beläggningen reagerar med UV-ljuset i luftrenaren för att skapa en fotokatalytisk oxidation för ännu bättre rening.

Kategori:
Back To Top