skip to Main Content

LUFTRENING

För att leva, arbeta och studera på 
bästa sätt behöver kroppen ren och hälsosam luft.

VATTENRENING

Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välmående. Det är därför viktigt att säkerställa att det vattnet är rent vatten och inget annat.

FUKT OCH MÖGEL

Mögelgifter, luktsmitta, radon och extremt fuktiga grunder kan åtgärdas genom att tillföra forcerad och kontrollerad ventilation till din vanliga krypgrundsinstallation / vind.

LUFTRENING
O2H Ängeln

LUFTRENING
O2H Beyond

VATTENRENING
02H Glow

FUKT OCH MÖGEL
O2H Mögel och fukt

PRODUKT: O2H ÄNGELN

Hur mår du i ditt hem?
Hur mår du på din arbetsplats?
Hur mår dina barn i skolan och på dagis?

LONG LIFE – TVÄTTBART FÖRFILTER

Det tvättbara förfiltret förlänger HEPA filtrets livstid
genom att avlägsna störrre partiklar. Förfiltret bör
tvättas när det synbart är fullt med damm.

SLUTET HEPA FILTER

Med ett helt slutet HEPA system renar O2H Ängeln
99,97% av alla föroreningar ner till 0,3 microns storlek.

AKTIVT KOLFILTER

Det aktiva kolfiltret tar bort obehagliga dofter, gaser, rök och kemiska lukter.

FOTOKATALYTISK OXIDATION (PCO)

Genom en kombination av titanoxid och UV ljus bekämpas virus, bakterier och sporer.

TEKNISK SPECIFIKATION:

TEKNOLOGI:                                PCO (Photocatalytic Oxidation)

FILTRERING:                                 Slutet HEPA med aktivt kol

ENERGIFÖRBRUKNING:      Low 16 watt / High 28 watt

ACH:                                                   10 M2 – 8.5 ACH

ACH:                                                   34 M2 – 2.5 ACH

ACH:                                                   92 M2 – 1.0 ACH

PRODUKT: O2H BEYOND

Hur mår du i ditt hem?
Hur mår du på din arbetsplats?
Hur mår dina barn i skolan och på dagis?

ALLSIDIG PRODUKT

Den perfekta produkten för arbetsplatsen, skolan och hemmet.

KOMBINATION AV OLIKA FILTER

En exklusiv kombination av teknologier bestående av Better-Than-Hepa-Filter, Fotokatalytisk Oxidation och den egna ActivePure® Teknologin.

ACTIVEPURE® TEKNOLOGIN

ActivePure® Teknologin har testats på universitet i USA och bevisats effektiv mot virus, bakterier, mögel och sporer i luften och på ytor. ActivePure® är den enda luftrenar-teknologin i världen som beviljats ”Certifed SpaceTechnology Seal” utav Space Foun- dation i USA..

ASTMA OCH ALLERGI

Eleminerar utlösare av astma, allergier och irriterande partiklar för personer med känsligt immun försvar.

JONISERING

Extremt tyst och renar rum upp till 185 M2. Tar bort VOCs, rök och odörer.

TEKNISK SPECIFIKATION:

ENERGI FÖRBRUKNING:         23 watt – 80 watt beroende på inställning

YTA:                                                          185 M2

ACH:                                                        32,6 M2 – 4.2 ACH

ACH:                                                        185 M2 – 1.0 ACH

VIKT:                                                         15,4 Kg

UNIKT FILTER TEKNIK

  • O2H Beyond har en unik kombination av teknologier som renar 99,97% av alla partiklar i luften till en storlek av 0.1 mikron
  • HELT OZONFRI
  • RENAR 7 DAGAR I VECKAN DYGNET RUNT

PRODUKT: O2H FUKT OCH MÖGEL

O2H Mögel och fukt är en miljövänlig avfuktare som försäkrar att din krypgrund, torpargrund eller vind inte får fuktrelaterade problem så- som mögel, röta och dålig lukt.

DRIFTSÄKERHET

Driftssäkerhet, underhåll och stabilitet över tid är andra egenskaper vi tagit hänsyn till när vi konstruerade denna avfuktare. Systemet är designat för att hålla minst 50 år i krypgrunden utan underhåll.

HELT TYST

Genom att den inte har några rörliga delar är vår produkt den enda krypgrundsavfuktaren på marknaden som är helt tyst.

ENKEL INSTALLATION

Installationen är oftast mycket enkel och många av våra kunder hanterar installationen i krypgrunden på egen hand.

ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Energiförbrukningen är mycket låg jämfört med andra krypgrundsavfuktare. Ofta mindre än en fjärdedel. Det vill säga ca 7 kwh per kvm och år. Ett hus med en byggyta på 100 kvm har oftast en årsförbrukning på mindre än 700

O2H MÖGEL OCH FUKT / KRYPGRUND i många hus sänker den totala energiförbrukningen, dvs uppvärmningskostnaden sjunker mer än vad O2H Mögel och fukt förbrukar för sin egen del. Huvudsakligen beror det på att krypgrunden eller torpargrunden kyls ut mindre på vintern men också på att isoleringen i bjälklaget är e ektivare då den är torr. Många användare har uppgett att dom även upplever att golven blir varmare vintertid.

Vår produkt skyddar också mot illaluktande jordbakterier (mikrobiell lukt) och andra fuktskador genom att den relativa fuktigheten hålls nere. Framtida behov av mögelsanering i krypgrunden hindras effektivt.

PRODUKT: O2H GLOW

Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välmående. Det är Därför viktigt att säkerställa att det vatten är rent vatten och inget annat. Detta gäller inte minst för barn.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Med den blå knappen sköter du alla funktioner. Kontroll-panel visar funktionsstatus överskådligt.
ELEKTRONIK MED MIKROPROCESSER
Driver UV lampan och styr ventilen. Optimerar UV dosen och säkerställer steriliseringen. Inbyggd timer slår av vattenrenaren då den inte används.

VENTIL

Ger ett konstant vattenflöde av 2,5 liter / minut. Anti- dropp funktion hindrardrop från utloppspipen.

KOLBLOCKFILTER
Det speciella sediment oh kolblocksfiltret reducerar effektivt klor, radon, organiska bekämpnings- och läkemedelsrester samt många andra föroreningar i vattnet. Släpper igenom nyttiga mineraler såsom kalcium, magnesium och salt. Förbättrar vattnets sma och lukt.

ULTRAVIOLETT LJUSKAMMARE

Dödar effektivt bakterier, virus och andra mikroorganismer. Underhållsfri UV-lampa som normalt aldrig behöver bytas ut.

FÖRDELAR

Glow UV 400 är unik då den både renar och steriliserar vattnet och den är smart nog att att släppa igenom nyttiga minelraler och salter. Detta ger dig ett eget mineralvatten till en riktigt låg kostnad som med fördel kan användas till matlagning, te och kaffe.

  • Ansluts till vattenledningen under diskbänken
  • Eller genom en snabbkoppling på vattenkranen
  • Lätt att installera och använda
  • Kräver minimalt underhållt

Om O2H

O2H har bred och lång erfarenhet av luftrening.
Vår vision är att genom våra kunder och partners vara det
hälsosamma valet för hem, skola och arbetsplatser.

Mail:
info@o2h.se

Telefon:
08 120 573 63

Adress:
Brålunden 9 

Mail:
info@o2h.se

Telefon:
08 120 573 63

Adress:
Brålunden 9 

Back To Top